Snel naar:

Toegankelijkheidsverklaring

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen WCAG 2.1 op niveau AA en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

 

Op dit moment heeft de website sdfryslan.nl toegankelijkheidsstatus C. Dit betekent dat de eerste maatregelen zijn genomen en wij de toegankelijkheidscan laten uitvoeren en met de verbeteracties aan de slag gaan.

Problemen met toegankelijkheid melden

Ervaart u problemen met toegankelijkheid? Heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar communicatie@sdfryslan.nl.